Commercial building No.2

 

dimensions - 100 x 70 x 13 cm

scale - 1 : 50

 

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl