Commercial building No.2

 

dimensions - 78 x 36 x 10 cm

scale - 1 : 100

 

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl