"Kościelec" hill and ruins

in Piaski near Lublin, Poland


dimensions - 149 x 115 x 18 cm

scale - 1 : 100


                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl