Sports hall in Ostrowiec Świętokrzyski, Poland 

 

investor - Katolicki Zespół Edukacyjny (KZE)

design - Novak-Rygiel Studio Architektoniczne

dimensions - 74 x 50 x 12 cm

scale - 1 : 100

 

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl