Lublin University of Technology Library

(student project)


design - Piotr Gleń

dimensions - 115 x 70 x 17 cm

scale - 1 : 200


                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl