Old town buildings renovation

Grodzka street, Lublin, Poland

 

design - ABA Investprojekt-Partner 6

dimensions - 78 x 78 x 25 cm 

scale - 1 : 100 

 

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl