Tensegrity lamp model

 

investor - Tremend, Warsaw

dimensions - 74 x 74 x 74 cm

scale - 1 : 10

 

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl