Housing in Nałęczów, Poland

Villa Krokus

 

desing - Katarzyna Święcicka-Brzozowska

investor - MAKK Development

dimensions –26 x 16 x 10 cm

scale –1 : 100

 

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl