Housing in Nałęczów, Poland

Villa Poranek

 

design - Katarzyna Święcicka-Brzozowska

investor - MAKK Development

dimensions – 25 x 21 x 11 cm 

scale - 1 : 100

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl