Biblioteka Politechniki Lubelskiej


projekt - mgr inż. arch. Piotr Gleń

wymiary - 115 x 70 x 17 cm

skala - 1 : 200


                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl