Centrum sportowe

 

projekt - mgr inż. arch. Jakub Szymocha

wymiary - 76 x 74 x 8 cm

skala - 1 : 200

 

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl