Osiedle Zdrojowe w Nałęczowie

etap I – makieta schematyczna

 

inwestor – MAKK Development

projekt - mgr inż. arch. Katarzyna Święcicka-Brzozowska

wymiary - 172 x 90 x 8 cm

skala - 1 : 100

 

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl