Osiedle Zdrojowe w Nałęczowie

etap II – makieta realistyczna

 

inwestor – MAKK Development

projekt - mgr inż. arch. Katarzyna Święcicka-Brzozowska

wymiary – 172 x 90 x 19 cm

skala – 1 : 100

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl