Osiedle Zdrojowe w Nałęczowie

Willa Poranek

 

inwestor – MAKK Development

projekt - mgr inż. arch. Katarzyna Święcicka-Brzozowska

wymiary – 25 x 21 x 11 cm 

skala - 1 : 100

                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl