Projekt wnętrza pokoju studenckiego


projekt - k-interior Ewelina Kruk

wymiary - 24 x 16 x 13 cm

skala - 1 : 20


                 model w skali

                    makiety architektoniczne

ul. Turystyczna 59

20-230 Lublin

+48 723 168 398

info@modelwskali.pl